Moderní sklad pro logistiku

Skladování zboží představuje jeden z hlavních pilířů úspěšného obchodního prostředí. Jak zboží uložíte, může výrazně ovlivnit jeho kvalitu, bezpečnost a celkovou hodnotu pro vaše podnikání.

Manipulace se zbožím a jeho skladování je na současném konkurenčním trhu velice důležité. Podniky musí zboží správně skladovat, aby se zajistila jeho kvalita. Skladování odpovídající konkrétnímu druhu zboží pomáhá minimalizovat ztráty, snižovat náklady a zvýšit zákaznickou spokojenost.

Vlastnosti skladu pro uskladnění zboží

Poloha

Pro efektivní a rychlou distribuci je zásadní optimální poloha skladu. Blízkost hlavních dopravních tras a dodavatelů může výrazně snížit logistické náklady a časovou náročnost dodání. Naše obě střediska Praha Východ a Humpolec jsou strategicky umístěna - Praha Východ je v blízkosti hlavního města a Humpolec je přesně mezi Prahou a Brnem na dálnici D1.

Stěny

Stěny skladu musí být dostatečně robustní a odolné, aby chránily zboží před vnějšími vlivy, jako jsou teplotní výkyvy nebo vlhkost. Zdi skladu by měly být postavené z pevných a trvanlivých materiálů (například beton nebo cihly). Důležitá je správná izolace, která je schopná udržet ve skladu konstantní teplotu a vlhkost a zároveň bude splňovat normy požární bezpečnost.

Středisko – sklad Humpolec umístěný dvě minuty jízdy od dálnice D1. Možnost využití jako celní sklad. Variabilní přizpůsobení změnou části objektu na regálový systém nebo rozšířením standardního jeden a půl směnného provozu.

 

Středisko – sklad Praha-východ patří díky své výhodné poloze v těsném sousedství hlavního města mezi nejvytíženější, doporučujeme proto kontaktovat nás a zjistit si v předstihu jeho aktuální možnosti skladování.

 

Podlaha

Podlahy ve skladovacích prostorách musí být odolné, snadno čistitelné a musí mít dostatečnou únosnost, aby se na nich mohlo skladovat i těžké zboží a pohybovat po ní manipulační technika. Mezi nejčastější podlahy používané v halách a skladech patří drátkobetonové betonové podlahy. Ten samý druh podlahy používáme i my.

Okna

Okna by měla být strategicky umístěna tak, aby maximalizovala přirozené osvětlení, ale zároveň minimalizovala riziko přímého slunečního záření, které by mohlo poškodit některé typy zboží. Větší okna poskytují více světla, ale rovněž zvyšují energetické náklady na chlazení/vytápění a bezpečnostní rizika, takže musí být doplněna o bezpečnostní mříže.

Technické podmínky

Typická je kapacitní elektrifikace, včetně ochranných prvků a náhradních zdrojů energie. Skladovací prostor je vybaven energeticky účinným osvětlením, které je doplněno o nouzové osvětlení. Z hlediska protipožárních opatření jsou ve skladu skladu detektory kouře a jasně označené evakuační cesty.

Předpisy a normy pro uskladnění zboží

Každý sklad musí splňovat určité předpisy a normy týkající se skladování, které zabezpečují jak kvalitu zboží, tak bezpečnost pracovníků

Druhy skladování zboží

1. Podle doby skladování

Krátkodobé skladování – Zboží je skladováno jen na krátkou dobu, často jde o rychloobrátkové produkty. Dlouhodobé skladování – Zboží, které vyžaduje skladování po delší dobu před prodejem nebo dalším použitím.

2. Podle metody skladování

Pevné skladování – Každé zboží má pevně určené místo ve skladu. Plovoucí/náhodné skladování – Zboží může být skladováno kdekoli ve skladu, kde je volné místo.

3. Podle technologie skladování

Manuální skladování – Zboží je manipulováno ručně. Automatizované skladování – Používání automatizovaných systémů, například regálových systémů s automatickými manipulátory.

4. Podle typu zboží

Chlazené a mražené skladování – Pro potraviny, které vyžadují nízké teploty. Skladování nebezpečných látek – Pro chemikálie, plyny a další nebezpečné materiály. Suché skladování – Pro zboží, které nevyžaduje speciální teplotní nebo vlhkostní podmínky.

5. Podle druhu skladiště

Otevřená skladiště – Pro zboží, které je odolné vůči povětrnostním vlivům. Uzavřená skladiště – Budovy nebo sklady chráněné před povětrnostními vlivy.

6. Podle metody pohybu zboží

FIFO (First In, First Out) – První zboží, které bylo uloženo, je také první prodáno nebo vydáno. Tuto metodu používáme pro výdej zboží. LIFO (Last In, First Out) – Poslední zboží, které bylo uloženo, je první prodáno nebo vydáno – tuto metodu můžete zvolit v rámci svého konkrétního požadavku na výdej. FEFO (First Expired, First Out) – Zboží s nejkratší dobou expirace je prodáno nebo vydáno jako první – tuto metodu můžete zvolit v rámci svého konkrétního požadavku na výdej.

Obecné požadavky na skladování zboží

Prostorová organizace

Aby bylo skladování efektivní, je důležité mít dobrý systém organizace skladových prostorů. Základem jsou dobře značené regálové systémy, oddělené zóny pro různé typy zboží a vyznačené cesty pro manipulaci se zbožím.

Bezpečnostní a hygienické standardy

Dodržování těchto standardů zajišťuje, že je zboží uchováváno v optimálním stavu. Stanovené normy pomáhají chránit zaměstnance před potenciálními úrazy a také se snižuje riziko zdravotních komplikací z důvodu nesprávného skladování.

Správná identifikace zboží ve skladu

Předpokladem je rychlá manipulace se zbožím, která jde ruku v ruce s adekvátně nastaveným systémem identifikace. Ten může být řešen pomocí etiket, čárových kódů nebo RFID štítků.

Význam inventarizace

Pravidelná inventura představuje základní způsob, jak mít důkladný přehled o množství zboží a jeho aktuálním stavu. Monitorování skladových prostorů je nezbytné pro zajištění kvality produktů, prevenci potenciálních rizik spojených s poškozením zboží a také pro přehled o dostupných skladových kapacitách na další zboží.

Použité zdroje:

Metoda FIFO [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_FIFO

Interview se zaměstnanci společnosti Servant a.s., oddělení celních služeb, provozní ředitel Jan Lebeda [ústní předání informací], 2023